لطفا جهت بررسی صحت گواهینامه خود روی دکمه استعلام مدرک کلیک کنید. استعلام گواهینامه

دپارتمان زبان

گرایشات رشته زبان و ادبیات فارسی

ادبیات تطبیقی – ادبیات مقاومت – ادبیات عرفانی – ادبیات حماسی

گرایشات رشته زبان های خارجی

آموزش – مترجمی – ادبیات