لطفا جهت بررسی صحت گواهینامه خود روی دکمه استعلام مدرک کلیک کنید. استعلام گواهینامه

دپارتمان علمی کاربردی

گرایشات رشته ریاضی

محض – کاربردی

گرایشات رشته فیزیک

اتمی مولکولی – هسته ای – حالت جامد – هواشناسی – اختر فیزیک

گرایشات رشته حسابداری

حسابرسی – صنعتی – مالی – دولتی – مدیریت