لطفا جهت بررسی صحت گواهینامه خود روی دکمه استعلام مدرک کلیک کنید. استعلام گواهینامه

دپارتمان علوم انسانی

گرایشات رشته فلسفه

فلسفه اسلامی – فلسفه غرب

گرایشات رشته الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی – فلسفه اسلامی – قران و حدیث – تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

گرایشات رشته اقتصاد

صنعتی – علوم اقتصاد – توسعه – تجارت و الکترونیک – بانکداری

گرایشات رشته کتابداری

مدیریت اطلاعات – علم سنجی – مدیریت کتابخانه – مدیریت دانش

گرایشات رشته جهانگردی و گردشگری

مدیریت جهانگردی – هتلداری – مدیریت توریسیم – برنامه ریزی توسعه جهانگداری – بازاریابی

گرایشات رشته علوم ارتباطات

روزنامه نگاری – خبرنگاری – روابط عمومی – مطالعات ارتباطی

گرایشات رشته محیط زیست

زیستگاه ها و تنوع زیستی – ارزیابی و آمایش سرزمین – آلودگی های محیط زیست

گرایشات رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی – مطالعات منطقه – روابط بین الملل – برنامه ریزی و رفاه و تعاون اجتماعی – مردم شناسی

گرایشات رشته روانشناسی

بالینی – عمومی – خانواده – سلامت – روانسنجی – صنعتی

گرایشات رشته حقوق

خصوصی – جزا و جرم شناسی – بین الملل – تجارت بین الملل – خانواده – محیط زیست – ثبتی

گرایشات رشته امور گمرکی

مدیریت گمرک – حمل و نقل گمرکی

گرایشات رشته جغرافیا

جغرافیا شهری – آب و هواشناسی – ژئومورفولوژِ – کارتوگرافی

گرایشات رشته تاریخ

ایران باستان – ایران اسلامی – تشیع – انقلاب اسلامی – فرهنگ و تمدن اسلامی – تاریخ عمومی جهان

گرایشات رشته باستان شناسی

پیش از تاریخ – دوران تاریخی – تمدن و فرهنگ اسلامی – مرمت

گرایشات رشته تربیت بندی و علوم ورزشی

تخصصی (براساس رشته ورزشی) – فیزیولوژی ورزش – مدیریت ورزش – رفتار حرکتی – آسیب شناسی -ورزشی و حرکات اصلاحی – بیومکانیک ورزشی – روانشناسی ورزش