لطفا جهت بررسی صحت گواهینامه خود روی دکمه استعلام مدرک کلیک کنید. استعلام گواهینامه

دپارتمان کشاورزی

گرایشات رشته مهندسی کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات – باغبانی – علوم دامی

گرایشات رشته مهندسی صنایع غذائی

علوم غذایی – فناوری مواد غذایی